De proef op de som

Als je alle procedures en techniek rondom informatie beveiliging in orde hebt, is het tijd voor de proef op de som, de penetratie test. Een Certified Ethical Hacker probeert een afgesproken tijdsduur gaten in de beveiliging te vinden en toegang te krijgen tot uw gegevens of de controle van uw netwerk over te nemen.

Onze werkwijze

Tijdens het intakegesprek wordt uw ICT-landschap duidelijk in kaart gebracht en worden duidelijke afspraken gemaakt over de scope van de test. Zo wordt vastgelegd wanneer de penetratie test plaats vindt en wat wel en wat niet toegestaan is tijdens het onderzoek.

Na het uitvoeren van de penetratie test ontvangt u een duidelijk begrijpbaar rapport met de resultaten en aanbevelingen. Indien gewenst helpen we uw beheersorganisatie met de implementatie van de aanbevelingen.

© 2018 Nova-Lan. All rights reserved.