Is onze ICT-infrastructuur eigenlijk wel veilig genoeg?

Snel inzicht in de status van de beveiliging van uw ICT-infrastructuur. In een kort tijdsbestek en met een bescheiden investering inzicht krijgen in de staat van de beveiliging van uw ICT-omgeving: dat is het doel van de quickscan. Het resultaat is een handige leidraad voor de inzet van maatregelen om de beveiliging binnen uw organisatie te verbeteren waar nodig. De quickscan is de eerste stap naar veiliger werken.

Onze werkwijze

Na een intakegesprek wordt een uitgebreide checklist samengesteld. Deze is gebaseerd op de geldende richtlijnen voor uw branche (BIG- of ISO/NEN-normering), leveranciersadviezen en in de markt geldende best practices. De checklist dient als basis voor een uitgebreid interview, dat wordt afgenomen bij de betrokken beheerders. De uitkomst van dit interview brengt duidelijk in beeld waar de organisatie staat op beveiligingsgebied.

Na het interview ontvangt u een rapport met:

  • Bevindingen per onderdeel van de quickscan.
  • Adviezen om het geconstateerde beveiligingsniveau te verhogen naar het
    gewenste niveau.
  • Overzicht van ‘quick wins’: verbeterpunten die met een relatief kleine inspanning te realiseren zijn.
  • Duidelijk overzicht van verbeter- en/of actiepunten, voorzien van concrete adviezen.

Wij lichten de resultaten van de quickscan via een presentatie aan u toe.

Altijd maatwerk

De Security Quickscan is altijd maatwerk. Tijdens een intakegesprek wordt bepaald hoe uw ICT-landschap eruitziet en wat het gewenste beveiligingsniveau is.

© 2018 Nova-Lan. All rights reserved.