Technische ondersteuning van CISO

Een Chief Information Security Officer (CISO) is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen uw organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het implementeren van, en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de organisatie. De CISO heeft een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en moet daarbij voldoen aan de van toepassing zijnde beveiligingsrichtlijnen. Er dienen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en beheerd te worden. Kortom de CISO heeft een zeer breed aandachtsveld. Wij kunnen de CISO ondersteunen en/of werk uit handen nemen door het technische onderdeel van de beveiligingsmaatregelen op ons te nemen.

Met meer als 15 jaar ervaring in het beheren van (complexe) ICT omgevingen en meer als 3 jaar ervaring als Technical Security Officer beschikken wij over ruime ervaring op dit gebied.

Onze werkwijze

Tijdens een intakegesprek met de CISO inventariseren we waar uw organisatie staat en wat uw wensen zijn. Naar aanleiding hiervan maken we duidelijke afspraken over de uit te voeren werkzaamheden en op te leveren resultaten.

Enkele kenmerken van onze dienstverlening:

  • Ruime technische kennis aanwezig om goed te kunnen schakelen met het technische team of uw ICT dienstverlener
  • Ruime ervaring met het vertalen van beveiligingsrichtlijnen naar werkbare en toepasbare technische maatregelen
  • Communicatief vaardig, kan goed communiceren met zowel het technische team als met het management
  • Ervaring met het creëren van draagkracht bij technische team om maatregelen te implementeren en uit te leggen waarom verandering nodig is.
  • Brengt security kennis van uw technische team naar een hoger niveau en zorgt voor juiste niveau van bewustwording.

© 2018 Nova-Lan. All rights reserved.